G.SKILL kondigt Trident Z5 Neo & Flare...
G.Skill kondigt high-end Trident Z Royal Elite...